Gezinsbegeleiding

Als het systeem ‘gezin’ niet meer harmonieus resoneert dan kan een tijdelijke passende begeleiding handvatten aanreiken.

Samen stapsgewijs ondersteuningsgericht samenwerken op een transparante en positieve manier.

In het traject dat we instappen zullen de begeleidingsgesprekken zowel in gezinsverband als individueel plaatsvinden.
Vele diverse factoren kunnen spanningen teweegbrengen binnen een gezin.
In een individueel gesprek kan ieder vrijuit spreken over zijn eigen aandeel binnen het gezinsleven.

In deze gesprekken kunnen dan ook specifieke hulpvragen behandelt worden.
Communicatie is binnen ieder gezin ingewikkeld. Dit zal dan ook een voornaam werkitem worden binnen dit traject.

Wederzijds respect, ondersteuning naargelang jouw behoefte en op jouw tempo zijn belangrijke aspecten in mijn begeleidingstraject.

Samen toekomstgericht naar jouw leven kijken, zal duidelijkheid en rust brengen.

De weg naar A en anders gaan leven liggen vlakbij….