Asinotherapie

Is een ondersteunende therapievorm met ezels.
Samen bij de ezels ga je spiegels aangeboden krijgen die veelzeggend zijn over jouw gedrag, houding maar ook gevoelsmatig.

Aan het einde van de sessie maken we een evaluatie hierover.
Het nabije contact en de samenwerking met de ezels triggeren je om bij jezelf naar binnen te gaan kijken.

Ezels zijn authentiek en oordelen niet. Ze aanvaarden jou zoals je bent.
De onvoorwaardelijke aandacht en acceptatie van hen creëert groeikansen voor jezelf.

Elke sessie bestaat uit een één-op-één begeleiding en duurt ca. 1 uur.

Asinotherapie heeft zijn nut bewezen bij :
– emotionele problemen
– een laag zelfbeeld, faalangst of onzekerheid
– ASS, ADHD of concentratiestoornissen.

De asinotherapie gaat steeds door in open lucht.
Gelieve bij deze sessies stevige dichte schoenen te dragen.
Voorzie kledij die vuil mag worden.