Praktische info

Tijdens een intakegesprek luister ik naar jouw/jullie hulpvraag.
Hier wordt de nodige tijd voor uitgetrokken.
Als ik met deze hulpvraag aan de slag kan gaan, kunnen we concrete doelen afspreken.
Tussentijds wordt de evolutie van de situatie overlopen.
Na afronding van het begeleidingsparcours, kan, indien nodig, verder contact gelegd worden met andere hulpverleners vb school, medewerker CLB, familie, psycholoog, …

Een afspraak verzetten of annuleren kan kosteloos 24 u vóór de afspraak.
Indien niet verwittigd wordt, zal 50 % van de sessie aangerekend worden.
Er kan enkel cash betaald worden.
Begeleidings- of coachingssessies kunnen niet ingediend worden bij de mutualiteit.
Mijn praktijk is een rechtstreeks toegankelijke hulpverleningsdienst.